Konvertuesi i entiteteve HTML

Përmbajtje shtesë faqe, e redaktueshme nga paneli i administratorit -> faqja e gjuhëve.