Minifikuesi i HTML-së

Përmbajtje shtesë faqe, e redaktueshme nga paneli i administratorit -> faqet e gjuhëve.

Mjetet e ngjashme

Minifikuesi i CSS-së

Minifikoni CSS-në tuaj duke hequr të gjitha karakteret e panevojshme.

Minifikuesi i JS-së

Minifikoni JS-në tuaj duke hequr të gjitha karakteret e panevojshme.