Optimizuesi i imazheve

.gif, .png, .jpg, .jpeg, .webp e lejuar. Maksimumi 5 MB.
Përmbajtje shtesë faqe, e redaktueshme nga paneli i administrimit -> faqet e gjuhëve.