Dekoduesi i URL-së

Përmbajtje shtesë e faqes, e redaktueshme nga paneli i administrimit -> faqja e gjuhëve.

Mjetet e ngjashme

Koduesi i URL-së

Kodoni çdo string hyrëse në formatin e URL-së.