Koduesi i URL-së

Përmbajtje shtesë e faqes, e redaktueshme nga paneli i administrimit -> faqja e gjuhëve.

Mjetet e ngjashme

Dekoduesi i URL-së

Dekodoni hyrjen e URL-së në një string normal.